การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม DLTV
  • 13 May 2020 10:59
  • 198
  • 0
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยาทราบ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ขอให้นักเรียนในระดับ ม.1-ม.3 เข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ในรายวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาได้ทาง 3 ช่
อ่านต่อ
ติว o-net 2563
  • 27 January 2020 11:46
  • 311
  • 0
อ่านต่อ
วันครู 2563
  • 16 January 2020 16:20
  • 237
  • 0
อ่านต่อ