ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยาทราบ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ขอให้นักเรียนในระดับ ม.1-ม.3 เข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ในรายวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาได้ทาง 3 ช่องทาง ดังนี้ ***ช่องทางที่ 1 ผ่านสัญญาณดาวเทียม - ระบบ ku band จานทึบ จานตาข่าย ม.1 ช่อง 192 ม.2 ช่อง 193 ม.3 ช่อง 194 - ระบบ ทีวีดิจิตอล ม.1 ช่อง 17 ม.2 ช่อง 19 ม.3 ช่อง 20 ***ช่องทางที่ 2 ผ่านทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ม.1 ช่อง dltv 7 ม.2 ช่อง dltv 8 ม.3 ช่อง dltv 9 ***ช่องทางที่ 3 ผ่านแอปพลิเคชั่น dltv ดาวน์โหลดได้ที่ app store หรือ https://dltv.ac.th/home และตารางการออกอากาศตามลิงค์ https://dltv.ac.th/downloads?per_page=20&offset=60 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ www.kaperwittaya.com