เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมจันทร์บีชรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 10 คน สนใจสมัครได้ที่ อาจารย์พิติยันต์ รักษ์พงศ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทรฯ 098-0199132 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 กิจกรรมจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง