ประชาสัมพันธ์การประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน สามารถศึกษาราละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามลิ้งด้านล่างนี้

1.ลักษณะเพราะรถโดยสาร

2.เอกสารประกอบ

3.เอกสารประกอบ

4.เอกสารประกอบ

5.เอกสารประกอบ

6.เอกสารประกอบ

7.เอกสารประกอบ

8.เอกสารประกอบ

9.เอกสารประกอบ

10.เอกสารประกอบ

11.เอกสารประกอบ

12.เอกสารประกอบ

13.เอกสารประกอบ