รับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 2563
 • 3 May 2020 08:37
 • 522
 • 0
โรงเรียนกะเปอร์วิทยารับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับ ม.1 และ ม.4 สมัครเรียน ม.1 สมัครเรียน ม.4
อ่านต่อ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ
 • 9 October 2020 14:30
 • 97
 • 0
ลิงค์ : ประกาศขายทอดตลาด
อ่านต่อ
ตารางการออกอากาศ การเรียนการสอนทางไกล DLTV ระดับชั้น ม.1 - ม.3
 • 15 May 2020 11:07
 • 358
 • 0
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>> วิชาสุขศึกษา >>> วิชาสังคมศึกษา >>> วิชาวิทยาศาสตร์ >>> วิชาภาษาอังกฤษ >>> วิชาภาษาไทย >>> วิชาประวัติศาสตร์ >>> วิชา
อ่านต่อ
การเรียนการสอนผ่านดาวเทียม DLTV
 • 13 May 2020 10:59
 • 257
 • 0
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนกะเปอร์วิทยาทราบ เรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกล จะเริ่มออกอากาศในวันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 ขอให้นักเรียนในระดับ ม.1-ม.3 เข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม ในรายวิชาต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาได้ทาง 3 ช่
อ่านต่อ
ติว o-net 2563
 • 27 January 2020 11:46
 • 393
 • 0
อ่านต่อ
วันครู 2563
 • 16 January 2020 16:20
 • 301
 • 0
อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการ "ยุววิจัย"
 • 13 January 2020 17:14
 • 158
 • 0
เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมจันทร์บีชรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 10 คน สนใจสมัครได
อ่านต่อ
งานประกันคุณภาพโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
 • 21 August 2019 14:01
 • 275
 • 0
เอกสารเผยแพร่งานประกันคุณภาพโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) โรงเรียนกะเปอร์วิทยา
 • 20 February 2019 09:35
 • 390
 • 0
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน สามารถศึกษาราละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ 1.ลักษณะเพราะรถโดยสาร 2.เอกสารประกอบ 3.เอกสารประกอบ 4.เอกสารประกอบ 5.เอกสารป
อ่านต่อ
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
 • 8 January 2019 15:36
 • 439
 • 0
โรงเรียนกะเปอร์วิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  รายละเอียด วัน เวลา การรับสมัคร ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ 1. เอกสารแนบ
อ่านต่อ
การขายทอดตลาดต้นกระถินเทพา
 • 2 March 2018 09:45
 • 322
 • 0
เอกสารแนบ 1   ,   2
อ่านต่อ