รับสมัครนักเรียน เข้าร่วมโครงการ "ยุววิจัย"
 • 13 January 2020
 • 3
 • 0
เปิดรับสมัคร นักเรียนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจังหวัดระนอง ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมจันทร์บีชรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 10 คน สนใจสมัครได้ที่ อาจารย์พิติยันต์ รักษ์พงศ์ กลุ่มสาระสังคมศึกษ...
อ่านต่อ
งานประกันคุณภาพโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
 • 21 August 2019
 • 86
 • 0
เอกสารเผยแพร่งานประกันคุณภาพโรงเรียนกะเปอร์วิทยา
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
การบ้านยังจำเป็นสำหรับเด็กยุคใหม่หรือไม่
 • 12 Jan 2020
 • 5
 • 0
ประเด็นการบ้านสำหรับเด็กยุคนี้เยอะไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่โจทย์ใหญ่สำหรับเด็กไทย แต่เป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ...
อ่านต่อ
เหตุผลที่นักเรียนควรใช้เวลาว่างในการทำงานพาร์ทไทม์
 • 12 Jan 2020
 • 3
 • 0
การทำงานพาร์ทไทม์ หรือ ที่เรียกกันว่าการทำงานแบบไม่เต็มเวลานั้น นับว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งกับตัวเ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
View all event